Copyright © IOW Technisch Adviesburo BV Het waterzijdig inregelen is essentieel voor het efficiënt functioneren van de verwarmings- en gekoeldwaterinstallatie. Waterzijdig inregelen van de installatie zorgt er voor dat het water op de juiste snelheid door de installatie stroomt. Hiermee wordt voorkomen dat bepaalde componenten in het systeem te heet en andere te koud zijn om de gewenste tempereatuur in de betreffende ruimte te realiseren. Het niet waterzijdig inregelen van klimaatinstallaties kan leiden tot klachten van gebruikers ten aanzien van comfort en levert een onnodig hoog energieverbruik op. Bij groteren systemen zoals bijvoorbeeld scholen, kantoren en gezondheidsinstellingen kan bij een optimale inregeling al snel een beparing van 20 tot 25% worden behaald.