Copyright © IOW Technisch Adviesburo BV Om ook na ingebruikneming de kwaliteit van uw installatie te kunnen blijven waarborgen, is het aan te bevelen deze regelmatig door te meten en te toetsen om zo in een vroegtijdig stadium comfortklachten te ondervangen. Wij hebben hiervoor een klimaatcertificaat ontwikkeld, waarbij de installatie aan de hand van een checklist jaarlijks wordt doorgemeten en gecontroleerd en tevens wordt getoetst aan de geldende eisen. Diverse segmenten worden doorgemeten en eventueeln opnieuw ingeregeld zodat u altijd verzekerd bent van een optimaal en energievriendelijk binnenklimaat. Als adviseur technische installaties kunnen wij het gehele project begeleiden. Vanaf het voorontwerp tot en met de oplevering (inclusief directievoering) van zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Klimaatcertificaat Advies & Ontwerp Technische berekeningen Berekeningen om de installatie- onderdelen door te regeken wordten door ons gedaan met behulp van VABI Leidingnet Warmteverlies Koellast Luchtkanalen Geluid in kanalen Tapwaterberekening Gasleiding Energieprestatienorm (EPN) Temperatuuroverschrijdingsberekening (TOB)