Copyright © IOW Technisch Adviesburo BV Om te voorkomen dat een klimaatinsttallatie hinderlijke klachten oplevert of inefficient functioneert, is het noodzakelijk deze op een juiste manier af te stellen. Tijdens deze inregeling worden de metingen getoetst aan de gestelde ontwerpcondities. Controle van de installatiedelen én het inregelen op basis van de inregelmethode volgens de ISSO publicaties 31 en 52 zorgen voor een optimaal comfort- en energieresultaat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met gebruikmaking van de meest geavanceerde aparatuur. Tevens leveren wij een complete meet- en inregelrapportage aan, waarin de installatie schematisch is weergegeven met daarin aangegeven de roosternummers en meetpunten. Daarnaast zijn wij een betrouwbare partner voor het inregelen van specialistische installaties voor onder andere operatiekamers en laboratoria.